10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego

Inne aktualności

W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie:
„Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.
Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.
W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

  • do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
  • wsparcie ze strony operatora grantów
  • zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
  • lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
  • nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
  • nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
  • wzrost kompetencji kadry
  • przystępna procedura grantowa
  • kwoty ryczałtowe
  • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Operatorem grantu jest:
– Profesja Centrum Aktywizacji Zawodowej, z siedzibą w Poznaniu
wraz z partnerami:
– EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, z siedzibą w Szczecinie
– Fundacja Partycypacji Społecznej, z siedzibą w Poznaniu
– Grone NRW, z siedzibą w Dortmundzie w Niemczech

Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu.

grupaprofesja.com/mwso

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00
osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań
telefonicznie: 663667883 lub 570683776
mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.com
Spotkanie informacyjne we Wrocławiu odbędzie się w piątek 19.10.2018 o godz. 12:00 w siedzibie Profesji przy ulicy Świętej Jadwigi 1/204. ZAPISY

Menu