20 lat funkcjonowania zbiornika wodnego „Mściwojów”

Zbiornik wodny „Mściwojów” na rzece Wierzbiak już od 20 lat wzbogaca krajobraz naszej gminy. Z okazji tego jubileuszu w dniu 12 września 2019 roku odbyło się seminarium zorganizowane przez Gminę Mściwojów, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytut Inżynierii Środowiska UP Wrocław. W seminarium udział wzięło szerokie grono przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na czele z prof. dr hab. inż. Jarosławem Bosym prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dziekanem Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernardem Kontnym. W uroczystości uczestniczyli także: Pani Monika Poważna Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska UMWD, Pan Lesław Wołcz Dyrektor DBGiTR we Wrocławiu wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Goleniowskim, Przemysław Gałecki Dyrektor Zarządu Zlewni RZGW Wody Polskie w Legnicy wraz z zastępcą dyrektora Dagmarą Kasperską, Aleksander Świerczek przedstawiciel Zarządu Zlewni RZGW Wody Polskie w Legnicy, Krzysztof Strynkowski przedstawiciel WFOŚiGW,  przedstawiciele Głównego Wykonawcy PPIB „BUDEX” Adam Haczyński wraz z Dariuszem Pankiem, Tomasz Siczek Przewodniczący Rady Gminy Mściwojów oraz dr inż. Ignacy Urbański wieloletni pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – jeden z głównych projektantów zbiornika, jak również Ignacy Pięta wieloletni wójt gminy Mściwojów oraz radni, sołtys wsi Mściwojów oraz przedstawiciele stowarzyszeń związanych z naszą gminą.

Po powitaniu przybyłych gości przez wójta gminy Mariusza Forysia oraz  dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. nadzw., w kilku prezentacjach przestawiono proces budowy obiektu oraz jego wpływ na otaczające środowisko przyrodnicze. Jako pierwszy, historię powstania zbiornika wodnego, przedstawił dr inż. Ignacy Urbański, który z ramienia Instytutu Inżynierii Środowiska wykonywał studium, potem projekty techniczne, a także nadzorował budowę obiektu. Doświadczenia 20-tu lat funkcjonowania zbiornika zaprezentowali: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw., dr hab. inż. Robert Kasperek oraz dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska, dla których zbiornik wodny „Mściwojów” stanowił obiekt licznych badań oraz temat prac naukowych.  Wójt Gminy Mściwojów Mariusz Foryś zaprezentował zmiany jakie dokonały się w otoczeniu zbiornika wodnego na przestrzeni lat, a następnie wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Tomaszem Siczkiem wręczyli podziękowania za wkład i zaangażowanie w proces budowy obiektu, który obecnie stanowi kluczowy element krajobrazu Gminy Mściwojów. Odsłonięto także tablicę upamiętniającą 20 lat funkcjonowania zbiornika wodnego, która zawisła w sali narad Urzędu Gminy Mściwojów. Oficjalną część uroczystości zakończyło wspólne zdjęcie oraz słodki poczęstunek w postaci specjalnie przygotowanego na tę okazję tortu.

Inne aktualności

Aapel o krew grupy A Rh-

Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu prosi oddawanie krwi. Szczególnie pilnie potrzebna…
Poprzedni wpis
Uroczystości dożynkowe w Siekierzycach
Następny wpis
Spontan Race po raz trzeci