Inne aktualności

Informacja

Wójt Gminy Mściwojów informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 na terenie gminy Mściwojów zostanie przeprowadzony  trening systemu wczesnego ostrzegania z włączeniem  akustycznych systemów alarmowania.
„Ogłoszenie alarmu” w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu, o godz. 17.00 zostanie wyemitowany modulowany dźwięk syren w okresie trzech minut- oznaczający „OGŁOSZENIE ALARMU”.

Menu