GOZ Mściwojów oraz Punkt Lekarski w Snowidzy realizują projekt e-Gabinet+

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie oraz Punkt Lekarski w Snowidzy są uczestnikiem projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”) finansowanego z Funduszy Europejskich.

Dwa wnioski złożone przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie zostały pozytywnie rozpatrzone, dzięki czemu GOZ otrzymał sprzęt komputerowy o wartości 134 785,50 zł: laptopy wraz z czytnikami e-dowodów, urządzenia wielofunkcyjne (drukarki z funkcją skanowania), przełączniki sieciowe, a także możliwość wykorzystania bezpłatnej aplikacji gabinetowej e-Gabinet+ w celu integracji z centralnym systemem e-zdrowia. Sprzęt został przekazany w formie darowizny przez Ministerstwo Zdrowia.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, jego celem jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.
Okres realizacji projektu: od 01.07.2022 do 31.12.2023 r.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.
Otrzymany sprzęt oraz aplikacja gabinetowa usprawni obsługę pacjenta poprzez informatyzację czynności związanych z rejestrowaniem danych o udzielonych świadczeniach oraz umożliwi szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/s…

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Pozostały tylko 4 dni na udzielenie odpowiedzi ankietowej!
Następny wpis
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 180