ANKIETA KONTROLNA dotycząca utrzymania trwałości projektu granatowego

Inne aktualności

Szkolenie dla rolników
Dziś w naszym urzędzie szkolenie dla rolników z nowych zasad płatności obszarowych, ewidencjonowania zwierząt i…
Granty na piece baner
ANKIETA KONTROLNA dotycząca utrzymania trwałości projektu granatowego – obowiązek złożenia do 30 stycznia 2023 r.
Wszystkim mieszkańcom, którzy pozyskali grant na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” przypominamy, iż zgodnie z par. 3 pkt. 2 umowy o powierzenie grantu w ramach realizacji inwestycji Grantobiorca zobowiązuje się m.in. do składania corocznie, do 30 stycznia każdego roku, w okresie trwałości projektu, Ankiety kontrolnej dotyczącej utrzymania trwałości projektu, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Grantodawcy. Poniżej załączamy wzór ankiety do wypełnienia. Ankiety należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43.
Menu