BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Powiat Jaworski, jako Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że rozpoczyna konsultacje w zakresie obowiązujących aktualnie rozkładów jazdy na liniach powiatowej komunikacji transportu zbiorowego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag i wniosków w okresie od 15 kwietnia 2024 r. do 15 maja 2024 r.  na załączonym formularzu ankiety, poprzez e-mail: powiat-jawor@powiat-jawor.pl
lub skrytkę ePUAP: /SPJawor/skrytka
W tytule e- maila prosimy wpisać:
Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym
Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia prosimy przyjąć obowiązujące na terenie Państwa gmin rozkłady jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy zostanie przeanalizowany pod kątem:
– możliwości zapewnienia dojazdów do szkół, instytucji i urzędów;
– częstotliwości oraz godzin odjazdów i przyjazdów na danej linii;
– możliwości finansowych samorządu Powiatu;

Informujemy, że Starostwo Powiatowe zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.

 Link do ankiety

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Ogłoszenie o LX sesji Rady Gminy Mściwojów
Następny wpis
Ostatnia LX sesja Rady Gminy Mściwojów