Bezpieczna zima w gospodarstwie rolnym

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…

Zima jest  okresem  kiedy rolnicy pracują również na powietrzu i narażeni są na działanie zmiennych i niskich temperatur. To również okres konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń rolniczych po intensywnych pracach polowych. Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu przy pierwszych przymrozkach może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadków.

Przyczynami upadków w sezonie zimowym najczęściej są:
• zły stan nawierzchni podwórzy (grząskość, śliskość, brak odprowadzenia wód opadowych, brak dbałości o właściwy stan ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy zaśnieżenie lub oblodzenie, zamarznięte grudy ziemi),
• brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego, zabrudzonego lub nadmiernie wyeksploatowanego obuwia roboczego.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym zakresie i kierować się następującymi zasadami, aby zmniejszyć ryzyko upadku:
• zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość
i właściwe rozmieszczenie,
• wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza,
• zadbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej,
• zimą na bieżąco likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą gospodarczą,
• zadbać o właściwe oświetlenie podwórzy,
• sprawdzać stan stopni w maszynach rolniczych, drabinach i podestach przed ich użyciem,
• pamiętać, że schody zewnętrzne po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone – dbać o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału,

  • obserwować prognozę pogody, która wpływa na stan naszego obejścia,
  • stosować obuwie z antypoślizgową, protektorową podeszwą, ocieplane, dobrze przylegające do kostki z usztywnionymi i wzmocnionymi noskami,
  • zadbać o odpowiednią odzież, zapewniającą ochronę termiczną i przed deszczem.

Materiały źródłowe:- broszury prewencyjne KRUS
Opracowała: Danuta Rydz Samodzielny Inspektor KRUS PT w Legnicy

Menu