Brama do Krainy Wygasłych Wulkanów – wejdź i podziwiaj

Kolejny projekt wykorzystujący potencjał turystyczny Gminy Mściwojów uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Tym razem Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu pn. „Brama do Krainy Wygasłych Wulkanów – wejdź i podziwiaj”, w zakresie małych projektów w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW. Pozytywna ocena projektu dokonana w pierwszej kolejności przez Radę Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie a następnie przez Urząd Marszałkowski, umożliwi nam realizację zadania, które ma na celu rozszerzenie oferty turystycznej i edukacyjnej Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez budowę małej architektury turystycznej w Niedaszowie na boisku przy byłej szkole. Utworzenie zaplecza umożliwiającego obsługę turystów przybywających licznie na teren gminy oraz bezpośrednia jego lokalizacja przy Centrum Kultury Pokoleń, które już wkrótce zostanie uruchomione w Niedaszowie będzie dla mieszkańców wsi jak też organizacji działających na tym terenie, kolejnym bodźcem do wzrostu aktywności i podejmowania nowych inicjatyw. Ponadto Niedaszów dzięki dogodnemu położeniu komunikacyjnemu jak też bezpośredniemu sąsiedztwu zbiornika wodnego „Mściwojów”, a tym samym nowopowstającej ścieżki przyrodniczej wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie, która stanowi innowacyjne rozwiązanie skoncentrowane na edukacji ekologicznej ukierunkowanej na obszar Natura 2000 – Góry i Pogórze Kaczawskie, jest miejscem, które stanowi istotny punkt turystyczny na mapie gminy i Partnerstwa Kaczawskiego. Utworzenie zaplecza dla turystów w tym miejscu stanowić będzie swoisty „punkt startowy”- bramę do Krainy Wygasłych Wulkanów.

W wyniku realizacji operacji utworzony zostanie punkt postojowy dla turystów wyposażony we wiatę turystyczną, ławostoły, słupki kierunkowe, tablice informacyjne. W ramach projektu zakupione zostaną także gadżety promocyjne. Całkowita wartość projektu to ok. 34 tys. Dofinansowanie wynosi 15.000,00.

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Koncert Wielkanocny
Następny wpis
Zajęcia pozalekcyjne „Multisport”