Budynki inwentarskie

Zasadniczą cechą zawodu rolnika jest różnorodność prac, które musi wykonywać, lub z którymi się styka, oraz ogromne zróżnicowanie warunków, w jakich przebiega jego praca.

Oprócz podstawowej działalności tj. produkcji zwierzęcej i roślinnej, rolnik musi wykonywać codzienne prace w obejściu gospodarskim, w budynkach i warsztatach.

Większość prac remontowych, naprawczych czy budowlanych, rolnik wykonuje we własnym zakresie i własnymi środkami. Wykonywanie szerokiego zakresu prac w gospodarstwie indywidualnym wiąże się z występowaniem zagrożeń i ryzykiem powstawania urazów i wypadków.

Z podstawowymi zagrożeniami mamy do czynienia podczas różnego rodzaju prac wykonywanych na wysokościach lub zagłębieniach połączonych z możliwością upadku, na przykład przy magazynowaniu zbóż w stodołach, układaniu stert stogów.

Budynki inwentarskie służą przede wszystkim do produkcji, ale są również miejscem pracy rolnika. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy w tych budynkach, należy je budować zgodnie
z wymaganiami bhp. Pomieszczenia nad budynkami inwentarskimi, na przykład strychy, wykorzystywane są przeważnie do składowania pasz objętościowych i słomy. Strychy powinny być dostatecznie widne i przestronne, aby można było swobodnie się poruszać i pracować widłami.
Na strychu nie powinno być nierówności na podłodze oraz ostrych gwoździ, blach wystających ze ścian lub elementów konstrukcji dachu. Narzędzia używane do pracy powinny być przechowywane w jednym miejscu, najlepiej na specjalnym stojaku. Schody w budynkach inwentarskich muszą być  odpowiednio mocne i wygodne. Ich powierzchnia powinna być szorstka, zapobiegająca poślizgom. Schody, otwór lub pomost na górnym poziomie powinny być wyposażone w poręcz.

Pamiętajmy, że praca w budynkach nie musi być męcząca, jeżeli rolnik zadba o podstawowe elementy środowiska pracy: odpowiednie oświetlenie stanowisk, skuteczną wentylacje, czystość pomieszczeń, ład i porządek, higienę przy pozyskiwaniu produktów rolnych.

Materiały źródłowe –  broszury prewencyjne KRUS

Opracowała:
Samodzielny Inspektor Danuta Rydz PT KRUS  w Legnica

Inne aktualności

Poprzedni wpis
W dniu 31.10.2022 r Urząd Gminy Mściwojów będzie nieczynny
Następny wpis
Jarmark Bożonarodzeniowy w Gminie Legnickie Pole