Ciepłe Mieszkanie – deklaracja przystąpienia do programu

Mieszkańców gminy Mściwojów, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”, zapraszamy do wypełnienia wstępnej deklaracji.

Deklaracje wykorzystane zostaną do przygotowania analizy potrzeb i ubiegania się o środki w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez NFOŚiGW.

Deklaracje można składać do 07.12.2023 r.: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów pok. Nr 17, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów z dopiskiem „Ciepłe mieszkanie”, pocztą elektroniczną na adres: magdalena.kopec@msciwojow.pl

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla osób fizycznych:

 • posiadających prawo własności;
 • posiadających ograniczone prawa rzeczowego;
 • najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego (osoba fizyczna) jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do Programu albo
podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Dla wspólnot mieszkaniowych:

 • w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego (wspólnota mieszkaniowa) jest:

a) Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),
 • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
 • dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

b) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

UWAGA!

Ostateczny termin złożenia deklaracji: 07.12.2023 r. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Niniejszy dokument stanowi wyłącznie wyrażenie chęci przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Warunkiem udzielenia dotacji dla mieszkańca będzie pozyskanie przez Gminę Mściwojów dofinansowania ze środków WFOSiGW oraz złożenie wniosku po ogłoszeniu przez Gminę stosownego naboru wniosków.

Deklaracje do pobrania znajdują się w załączniku.

 

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Zimowe półkolonie w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie
Następny wpis
Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych