Odpady komunalne

System gospodarowania odpadami

aktu_naszesmieci

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady segregowania odpadów.
Jak segregować?

Urząd Gminy Mściwojów informuje, że na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaworze, przy ul. Słowackiego działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. “PSZOK“. W punkcie tym mieszkańcy Gminy Mściwojów nieodpłatnie mogą oddać tzw. “odpady problemowe“.

Warunkami bezpłatnego oddania odpadów do punktu jest okazanie przez mieszkańca Gminy Mściwojów:
1. Ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”


Urząd Gminy Mściwojów informuje, że opony rolnicze należy oddawać w punktach świadczących wymianę opon. Opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm które przerabiają je na granulat lub do zakładów które wykorzystują opony jako paliwo. Niestety ze względu na swoje gabaryty najczęściej odbierane są odpłatnie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach. Dlatego najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich wymianie lub zakupie.

Poniżej podajemy adresy firm przyjmujących opony rolnicze:
PSF energia Sp. z o.o. ul. Dworcowa 38 59-500 Wilków k. Złotoryi
MW EKOBIOTECH Sp. z o.o. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim Oddział Legnica, ul. Złotoryjska 178-184, 59-220 Legnica
Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. ul. Postępu 14 B 02-676 Warszawa

https://www.prawo.pl/samorzad/gmina-nie-powinna-finansowac-zbiorki-odpadow-z-rolnictwa,94831.html


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów – od 1 sierpnia 2016

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów – z dniem 1 stycznia 2019
Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty – od 1 sierpnia 2016
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – od 1 sierpnia 2016
Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 1 sierpnia 2016
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – od 1 sierpnia 2016

Deklaracja odpady 2021 AKTUALNY

Deklaracja odpady 2021 AKTUALNY WORD