Opłaty za śmieci

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty wyniesie odpowiednio:

  • 24 zł miesięcznie za 1 osobę – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 23 zł miesięcznie za 1 osobę – jeżeli odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny, a zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych poprzez kompostowanie odbywa się we własnym zakresie (dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
  • 96 zł miesięcznie za 1 osobą – podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek na terenie nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy w związku z tym właściciele tych nieruchomości obowiązani są do złożenia nowych deklaracji:

  • o pojemności 110l – 120l – w wysokości 6,34 zł
  • o pojemności 240l – w wysokości 12,69 zł
  • o pojemności 1100l – w wysokości 58,20 zł
  • o pojemności 2500l – w wysokości 132,29 zł
  • worek o pojemności 120l – w wysokości 6,34 zł

Przypominamy, że od dnia 1 lutego 2020 r. zmienił się numer rachunku bankowego na opłatę z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy o dokonywanie wpłaty na indywidualne konta bankowe z zawiadomienia.

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Mściwojów na 2024 rok

Jak segregować odpady?

Zasady segregacji od 1 stycznia 2020 na terenie Gminy Mściwojów:

Papier

Należy wrzucić:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

Nie należy wrzucić:

ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach papierowych, worków po nawozach i materiałach budowlanych, tapet, pieluch i materiałów higienicznych, segregatorów z okuciami

Szkło

Należy wrzucić:

butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucić:

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

Bioodpady

Należy wrzucić:

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia

Nie należy wrzucić:

kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu i węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Metale i tworzywa sztuczne

Należy wrzucić:

plastikowe butelki, nakrętki, kartony po mleku i sokach, opakowania po środkach czystości, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle

Nie należy wrzucić:

butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego AGD

Zmieszane

Należy wrzucić:

zużyte środki higieny osobistej, zatłuszczony papier/torbę, odchody zwierząt domowych, szkło stołowe, skórę, gumę, worki od odkurzacza, papierosy, pędzle, pisaki i długopisy

Nie należy wrzucić:

materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po farbach, lakierach i środkach ochrony roślin

PSZOK

Co warto wiedzieć?

Urząd Gminy Mściwojów informuje, że na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaworze, przy ul. Słowackiego działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. “PSZOK“. W punkcie tym mieszkańcy Gminy Mściwojów nieodpłatnie mogą oddać tzw. “odpady problemowe“.

Warunkami bezpłatnego oddania odpadów do punktu jest okazanie przez mieszkańca Gminy Mściwojów:
1. Ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

Mieszkańcy we własnym zakresie mogą oddawać:

TAK

zużyte baterie, akumulatory, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, puszki po farbach, odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty, opony samochodowe, substancje żrące, przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (np. pralki, lodówki, suszarki, telewizory), odpady wielkogabarytowe

NIE

odpady inne niż komunalne, w tym np.: materiały zawierające azbest, papa i styropian budowlany, odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych

Urząd Gminy Mściwojów informuje, że opony rolnicze należy oddawać w punktach świadczących wymianę opon. Opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm które przerabiają je na granulat lub do zakładów które wykorzystują opony jako paliwo. Niestety ze względu na swoje gabaryty najczęściej odbierane są odpłatnie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach. Dlatego najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich wymianie lub zakupie.

Adresy firm przyjmujących opony rolnicze:

PSF energia Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 38
59-500 Wilków k. Złotoryi

MW EKOBIOTECH Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

Oddział Legnica
ul. Złotoryjska 178-184,
59-220 Legnica

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.
ul. Postępu 14B
02-676 Warszawa