Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Mściwojów na 2021 rok

Miejscowość Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru 2021
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Barycz, Godziszowa, Snowidza zmieszane odpady komunalne poniedziałek co 2 tygodnie 4,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,12 5,19 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6,20
Drzymałowice, Marcinowice, Targoszyn zmieszane odpady komunalne środa co 2 tygodnie 6,20 3,17 3,17,21 14,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22
Luboradz, Rybno, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Zimnik zmieszane odpady komunalne piątek co 2 tygodnie 8,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24
Barycz, Godziszowa, Snowidza odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne) wtorek 1 raz w miesiącu 5 2 2 13 11 8 6 3 14 12 9 7
Drzymałowice, Marcinowice, Targoszyn odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne) czwartek 1 raz w miesiącu 7 4 4 15 13 10 8 5 16 14 11 9
Luboradz, Rybno, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Zimnik odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne) wtorek 1 raz w miesiącu 19 16 16 27 25 22 20 17 28 26 23 21
Barycz, Godziszowa, Snowidza, Drzymałowice, Marcinowice, Targoszyn, opakowania ze szkła czwartek 1 raz w miesiącu 21 18 18 29 27 24 22 19 30 28 25 23
Luboradz, Rybno, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Zimnik opakowania ze szkła czwartek 1 raz w miesiącu 21 18 18 29 27 24 22 19 30 28 25 23
Barycz, Godziszowa, Snowidza, Drzymałowice, Marcinowice, Targoszyn, papier i makulatura czwartek 1 raz w miesiącu 14 11 11 15 13 10 8 12 9 14 4 2
Luboradz, Rybno, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Zimnik papier i makulatura czwartek 1 raz w miesiącu 7 4 4 8 6 4 1 5 2 7 18 9
Barycz, Godziszowa, Snowidza, Drzymałowice, Marcinowice, Targoszyn,Luboradz, Rybno, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Zimnik odpady BIO wtorek 1 raz w miesiącu z punktu ogólnodostępnego na terenie oczyszczalni ścieków Mściwojów 5 2 2 13 11 8 6 3 14 12 9 7
* w przypadku, gdy dzień roboczy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu wolnym
Menu