Opłaty za śmieci

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty wyniesie odpowiednio:

  • 24 zł miesięcznie za 1 osobę – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 23 zł miesięcznie za 1 osobę – jeżeli odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny, a zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych poprzez kompostowanie odbywa się we własnym zakresie (dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
  • 96 zł miesięcznie za 1 osobą – podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek na terenie nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy w związku z tym właściciele tych nieruchomości obowiązani są do złożenia nowych deklaracji:

  • o pojemności 110l-120l – w wysokości 6,34 zł
  • o pojemności 240l – w wysokości 12,69 zł
  • o pojemności 1100l – w wysokości 58,20 zł
  • o pojemności 2500l – w wysokości 132,29 zł
  • worek o pojemności 120 l – w wysokości 6,34 zł

Przypominamy, że od dnia 1 lutego 2020 r. zmienił się numer rachunku bankowego na opłatę z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy o dokonywanie wpłaty na indywidualne konta bankowe z zawiadomienia.