Opłaty za śmieci

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Informujemy, że od dnia 01 lutego 2020 ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty wyniesie odpowiednio:

  • 20 zł miesięcznie za 1 osobę – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 19 zł miesięcznie za 1 osobę – jeżeli odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny, a zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych poprzez kompostowanie odbywa się we własnym zakresie (dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
  • 40 zł miesięcznie za 1 osobą – podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Informujemy, że stawka opłaty za pojemnik na odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi odpowiednio:

  • o pojemności 110l-120l – w wysokości 19,00 zł
  • o pojemności 240l – w wysokości 38,00 zł
  • o pojemności 1100l – w wysokości 174,00 zł
  • o pojemności 2500l – w wysokości 396,00 zł
  • o pojemności 3600l – w wysokości 570,00 zł

Przypominamy również, że od 1 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mają obowiązek zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny.

Deklaracja odpady komunalne – AKTUALNY 12.02.2020

Menu