Porządek i Bezpieczeństwo Publiczne

Porządek i Bezpieczeństwo Publiczne

Kontakt:
st. asp. Paweł Mikuła

Telefon służbowy: (76) 726 22 27 kom. 517 117 373
Jednostka: KPP Jawor
Adres: Jawor ul. Armii Krajowej 2

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
tel. 76 726 22 00
tel. alarmowy: 112, 997

 

Rejon patrolowania dzielnicowego:

Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn, Zimnik.

Stały dyżur:

Z dzielnicowym rejonu VII – st. asp. Pawłem Mikułą można spotkać się i porozmawiać w każdy piątek między godziną 9:00 a 11:00 w Punkcie Przyjęć Interesantów, który znajduje się w Mściwojowie nr 54 w budynku Wodomistrzówki (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie).

Policyjne Infolinie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa dolnośląskiego, dążąc do dalszego wzrostu poczucia ich bezpieczeństwa i ograniczenia przestępczości, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu funkcjonują dwie infolinie przeznaczone do kontaktu mieszkańców z Policją w zakresie:
  • wydarzeń dotyczących przestępczości kryminalnej i zagrożeń porządku publicznego – „Policyjny Telefon Zaufania”
  • 0-800-283-107 (z telefonów stacjonarnych /połączenie bezpłatne)
  • 71-344-15-53 (numer dla użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych / połączenie płatne wg stawek operatora.)
  • udzielania pomocy osobie, która zgłosiła się do jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie i nie została obsłużona w przeciągu 10 minut – „Telefon 10 minut” (+48 607 429 560).

Celem funkcjonowania tych specjalnych telefonów jest umożliwienie mieszkańcom Dolnego Śląska przekazywania informacji oraz wniosków dotyczących:

zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach,
osób, miejsc i zdarzeń kryminalnych oraz innych faktów, pozostających w zainteresowaniu policji,
udzielania porad z zakresu: sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych, a w szczególności przemocy w rodzinie i seksualnego wykorzystania małoletnich.

Obie infolinie funkcjonują codziennie i całodobowo. Pod numerem „Policyjnego Telefonu Zaufania”, policjant dyżuruje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 – 18.00. W pozostałe dni i godziny wszystkie informacje są nagrywane i odsłuchiwane przez kolejnego dyżurującego funkcjonariusza. Pod numerem „Telefonu 10 minut” dyżurują przez cały czas policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 

Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, na których zamieszczone zostały  komunikat i informacje dotyczące policyjnej aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Dzięki tej aplikacji każdy jej użytkownik może przekazać Policji informacje o miejscach potencjalnie zagrożonych.

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/p/jawor/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/krajowa_mapa_zagrozen_bezpieczenstwa_

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html