Szanowni Mieszkańcy informujemy, że w Urzędzie Gminy w Mściwojowie działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

czyste powietrze punkt konsultacyjny tablica

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników

Dane o programie Czyste Powietrze w Gminie Mściwojów na dzień 31.12.2023 r.
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 127
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 101
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych: 57
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone): 941 523,26

Mieszkańcy naszej gminy mogą uzyskać informację na temat warunków uzyskania dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” w godzinach pracy punktu:

  • poniedziałek, wtorek, środa i piątek
    w godzinach 13.00 – 15.00
  • oraz w czwartek
    w godz. 12.00 – 16.00

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania pod numerem telefonu: 76 878 85 36.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Więcej informacji:

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

http://czystepowietrze.gov.pl/