Służba zdrowia

Służba zdrowia

Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie

Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie
Mściwojów 5a
59-407 Mściwojów
NIP: 695-13-51-564
Rejestracja +48 76 872 85 14
gozgm@interia.pl
Kierownik: Anna Szymczak
Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Świadczy usługi na podstawie i w zakresie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w siedzibie GOZ oraz w Punkcie Lekarskim w Snowidzy.

Strukturę organizacyjną GOZ w Mściwojowie tworzą:

1. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
– poradnia POZ (dla dorosłych),
– poradnia POZ (dla dzieci),
– gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
– gabinet medycyny szkolnej,
– gabinet zabiegowy,
– punkt szczepień,
– długoterminowa opieka pielęgniarska,

2. w zakresie poradni stomatologicznej:
– poradnia stomatologiczna,

Przy GOZ w Mściwojowie funkcjonuje Apteka „Pod Jaworem”.

Pobierany jest materiał do badań, jak również prowadzone są odpłatne szczepienia przeciw grypie i WZW typu B.

UWAGA!
Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie podpisał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
2. Leczenie Stomatologiczne
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Logopedia
4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Dermatologia
5. Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej
6. Rehabilitacja ambulatoryjna

W sprawach skarg i wniosków Kierownik gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie i Punktu Lekarskiego w Snowidzy przyjmuje pacjentów osobiście w środę od 10.00 – 12.00 w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie 59-407 Mściwojów 5A

Menu