Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie

Dane teleadresowe:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie
Mściwojów 5a
59-407 Mściwojów
NIP: 695-13-51-564
Rejestracja +48 76 872 85 14
gozgm@interia.pl
Kierownik: Anna Szymczak

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Świadczy usługi na podstawie i w zakresie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w siedzibie GOZ oraz w Punkcie Lekarskim w Snowidzy.

Strukturę organizacyjną GOZ w Mściwojowie tworzą:

1. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
– poradnia POZ (dla dorosłych),
– poradnia POZ (dla dzieci),
– gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
– gabinet medycyny szkolnej,
– gabinet zabiegowy,
– punkt szczepień,
– długoterminowa opieka pielęgniarska,

2. W zakresie poradni stomatologicznej:
– poradnia stomatologiczna,

Przy GOZ w Mściwojowie funkcjonuje Punkt Apteczny „u Basi”.

Pobierany jest materiał do badań, jak również prowadzone są odpłatne szczepienia przeciw grypie i WZW typu B.

UWAGA!
Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie podpisał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
2. Leczenie Stomatologiczne
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Logopedia
4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – Dermatologia
5. Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej
6. Rehabilitacja ambulatoryjna

Godziny przyjęć pacjentów:

Dr Juliusz KuklaDr Wiktor PiotrowskiDr Jolanta KoniecznaDr Dorota Walczak
Poniedziałek9.00-13.3014.00-15.00--
Wtorek-13.00-14.0013.30-14.309.00-14.00
Środa14.00-18.0013.00-14.00-9.00-14.00
Czwartek14.00-18.0013.00-14.00--
Piątek9.00-13.3013.00-14.00--

Godziny podane w grafiku mogę ulec zmianie. Więcej informacji pod numerem telefonu: 76 872 85 14

W sprawach skarg i wniosków Kierownik gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie i Punktu Lekarskiego w Snowidzy przyjmuje pacjentów osobiście w środę od 10.00 – 12.00 w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie 59-407 Mściwojów 5A.

Punkt lekarski w Snowidzy

Dane teleadresowe:
Punkt Lekarski w Snowidzy
Snowidza 91a (budynek Szkoły Podstawowej)
59-407 Mściwojów
+48 76 871 83 25

Strukturę organizacyjną Punktu Lekarskiego w Snowidzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tworzą:
– gabinet lekarza POZ,
– gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
– gabinet zabiegowy,
– punkt szczepień

Przy Punkcie Lekarskim w Snowidzy funkcjonuje Punkt Rehabilitacyjny.
Pobierany jest materiał do badań, jak również prowadzone są odpłatne szczepienia przeciw grypie i WZW typu B.A

Godziny przyjęć pacjentów:

Dr Czesława Hołubowicz
Poniedziałek14.00-18.00
Wtorek8.30-12.30
Środa8.30-12.30
Czwartek8.30-12.30
Piątek8.30-12.30

Godziny podane w grafiku mogę ulec zmianie. Więcej informacji pod numerem telefonu: 76 871 83 25

Apteka

Dane teleadresowe:
Punkt Apteczny u Basi
Mściwojów 5A
59-407 Mściwojów
tel. 607-505-246
e-mail: punktaptecznyubasi@gmail.com

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 18:00
Sobota od 8:00 do 13:00

punkt apteczny

System eWUŚ

Szanowni Pacjenci informujemy, że zasady elektronicznego sprawdzania ubezpieczenia z możliwością złożenia oświadczenia (eWUŚ) obowiązują od 1 stycznia 2013 r.

Dzięki systemowi eWUŚ do skorzystania z bezpłatnego leczenia wystarczy jedynie numer PESEL i dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, lub legitymacja szkolna w przypadku osób, które nie skończyły 18 roku życia). W przypadku dzieci młodszych niż trzy miesiące, które nie mają jeszcze numeru PESEL, rodzice podają swój własny.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie – dzięki systemowi eWUŚ. Dlatego też w bazie NFZ powinny być aktualne dane o ubezpieczonych i członkach ich rodzin.
ZUS przekazuje do NFZ dane z dokumentów ubezpieczeniowych otrzymanych od płatników składek. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą więc skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (pracodawcy, przedsiębiorcy, itp.) powinni sprawdzić, czy do ZUS przekazane zostały poprawne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego oraz o członkach rodzin ubezpieczonych.

Ubezpieczeni

Ubezpieczeni powinni sprawdzić, czy przekazali swojemu płatnikowi składek informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia prawidłowych zgłoszeń lub wyrejestrowań, a w szczególności o:

  • uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, itp.),
  • ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko,
  • ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi.

W celu weryfikacji danych warto zarejestrować się na portalu http://www.pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie w ZUS są poprawne. Ewentualne nieprawidłowości najlepiej w pierwszej kolejności wyjaśnić ze swoim płatnikiem składek.

Płatnicy składek

Warto, aby płatnicy składek zwrócili uwagę na prawidłowość danych o ubezpieczonych oraz o członkach ich rodzin, przekazywanych do ZUS. Często zdarza się, że nie został wyrejestrowany członek rodziny ubezpieczonego, gdy:

  • został wyrejestrowany ubezpieczony, który go zgłosił,
  • członek rodziny ukończył 26 lat (o ile nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi),
  • pełnoletni członek rodziny ukończył naukę,
  • członek rodziny (dziecko, małżonek, itp.) uzyskał tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (po podjęciu pracy, uzyskania statusu bezrobotnego, rozpoczęcia działalności gospodarczej, itp.).

Prosimy więc o sprawdzenie dokumentacji ubezpieczeniowej oraz wyjaśnienie z ubezpieczonymi wszystkich wątpliwości. Gdyby okazało się, że nie zgłoszono lub nie wyrejestrowano ubezpieczonego albo członków jego rodziny mimo takiej konieczności, prosimy o pilne spełnienie tego obowiązku. Prosimy również przypomnieć ubezpieczonym o aktualizacji informacji dotyczących członków rodziny. Warto też zarejestrować się na portalu pue.zus.pl i na bieżąco sprawdzać dokumenty ubezpieczeniowe przekazane do ZUS – mówi Ewa Kosowska, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS.

Informacje o Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), znaleźć można na stronie internetowej NFZ: http://www.nfz.gov.pl

Zintegrowany Informator Pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia z dniem 1 lipca 2013 r. uruchomił Zintegrowany Informator Pacjenta, czyli serwis internetowy, dzięki któremu każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić na bieżąco historię udzielonych mu i sfinansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej oraz zrealizowanych recept.

System potwierdza status ubezpieczenia, co jest niezmiernie przydatne podczas ubiegania się o wyrobienie w NFZ Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jak również podczas wizyty u lekarza.

ZIP jest ogromną bazą danych, która na pewno stanie się niezwykle przydatna każdemu, kto potrzebować będzie pomocy medycznej. Zawiera wykaz placówek mających podpisane umowy z NFZ wraz z mapami dojazdu oraz godzinami otwarcia.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do wizyty w Delegaturze NFZ w Legnicy ul. Jana Pawła I 7, pok.3 i 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Uzyskać dostęp do ZIP można:

– zgłaszając się do siedziby NFZ z dowodem osobistym lub paszportem, złożyć wniosek, odebrać login i hasło dostępu,
– wypełnić wniosek na stronie zip.nfz.gov.pl, a następnie w siedzibie NFZ odebrać login i hasło dostępu.

Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej:

http://www.nfz-wroclaw.pl

Zachęcamy do założenia własnego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Załączniki