Szkoły i przedszkole

Szkoły i przedszkole

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

Dane teleadresowe:
Snowidza 91a
59-407 Mściwojów
Sekretariat +48 76 871 83 98
Fax +48 76 871 83 98
spsnowidza@msciwojow.pl
http://spsnowidza.szkolnastrona.pl
Dyrektor: Dariusz Brzyk
– 6 oddziałów + 2 oddział kl. „0”

Szkoła Podstawowa w Snowidzy – Marcinowice

Dane teleadresowe:
Marcinowice 57
59-407 Mściwojów
Sekretariat +48 76 871 83 98
Fax +48 76 871 83 98
spsnowidza@msciwojow.pl
www.spsnowidza.szkolnastrona.pl
Dyrektor: Dariusz Brzyk

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Targoszynie


Dane teleadresowe:
Targoszyn 51
59-407 Mściwojów
Sekretariat +48 76 872 85 60
Fax +48 76 872 85 60
sptargoszyn@onet.eu
http://sptargoszyn.szkolnastrona.pl
Dyrektor: Piotr Pieniążek
– 6 oddziałów + 1 oddział kl. „0”,

Publiczne Przedszkole w Targoszynie

Pierwsze przedszkole publiczne na terenie gminy Mściwojów rozpoczyna swą działalność od września 2018roku. Nowoczesne wnętrza, wyposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne, czekają na najmłodszych uczniów.

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę punktu przedszkolnego w Targoszynie co wpłynie na zmniejszenie dysproporcji w zakresie kształcenia przedszkolnego pomiędzy terenami wiejskimi a miastem. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu infrastruktury przedszkolnej co skutkować będzie wzrostem dostępnych miejsc przedszkolnych w gminie. Obecnie jedyną formą edukacji przedszkolnej w gminie są oddziały przedszkolne przy podstawówkach. Utworzenie pełnostandardowego przedszkola na terenie gminy Mściwojów jest ważnym i długo oczekiwanym wydarzeniem w życiu społeczności lokalnej. Zapewnienie rodzinom mającym dzieci wieku od 3 do 6 lat dostępu do przedszkola w pobliżu miejsca zamieszkania znacznie poprawi ich standard życia, przyczyni się do poprawy warunków kształcenia oraz wpłynie na uaktywnienie zawodowe wielu rodziców.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu możliwe będzie utworzenie w sumie 72 miejsc przedszkolnych. Główne założenia inwestycji, zgodnie z PFU, obejmują: przebudowę klatki schodowej i dachu oraz częściowe docieplenie budynku i roboty wykończeniowe na potrzeby utworzenia 1 sali dydaktycznej i jadalni przedszkolnej, w której wydawane będą posiłki dostarczane przez firmę cateringową, dobudowanie nowych pomieszczeń przedszkolnych, w tym: dwie sale dydaktyczne, sala gier i zabaw przeznaczona do zajęć ruchowych, sensorycznych i korekcyjnych dla dzieci, część komunikacyjna, zaplecze higienicznosanitarne z dostępem dla osób niepełnosprawnych, szatnia, pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie sprzątaczki. Przedszkole wyposażone zostanie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych: meble, pomoce dydaktyczne, zestawy gimnastyczne, rehabilitacyjne i motoryczne niezbędne podczas codziennych zajęć oraz zabawki i sprzęt  multimedialny dzięki któremu wzrośnie jakość i dynamika prowadzonych zajęć dla dzieci.

Wartość projektu: 1 448 217,15 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  1 180 291,24 zł

RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną