Brama do Krainy Wygasłych Wulkanów – wejdź i podziwiaj

Niedaszów dzięki dogodnemu położeniu komunikacyjnemu jak też bezpośredniemu sąsiedztwu zbiornika wodnego „Mściwojów”, a tym samym nowopowstałej ścieżki przyrodniczej wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie, która stanowi innowacyjne rozwiązanie skoncentrowane na edukacji ekologicznej ukierunkowanej na obszar Natura 2000 – Góry i Pogórze Kaczawskie, jest miejscem, które stanowi istotny punkt turystyczny na mapie Partnerstwa Kaczawskiego. Głównym celem projektu pn. „Brama do Krainy Wygasłych Wulkanów – wejdź i podziwiaj”  jest rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez budowę małej architektury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedaszów na działce nr 72/1. W ramach zadania wybudowano wiatę turystyczną i ławostoły, gdzie turyści m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze  będą mogły złapać oddech i ruszyć w teren, aby zdobywać wiedzę na temat bogactw zbiornika wodnego „Mściwojów” oraz posiąść wiedzę dotyczącą Gór i Pogórza Kaczawskiego na ścieżce przyrodniczej, która rozpoczyna swój bieg w pobliżu świetlicy wiejskiej w Mściwojowie. Tablice informacyjne przygotowane w ramach projektu wprowadzają turystów w bogate walory przyrodnicze zbiornika wodnego „Mściwojów”, a miłośnicy historii mogą zgłębiać dzieje wsi Niedaszów. Ustawiono również kierunkowskazy drewniane, które mają ułatwić poruszanie się po terenie. Przejście do zbiornika wodnego odbywa się poza zabudowaniami mieszkalnymi, drogami śródpolnymi, które łączą się z drogami przynależnymi do infrastruktury zbiornika wodnego. Utworzone zaplecze zapewnia obsługę turystów jak też stanowi zaplecze do prowadzenia zajęć edukacyjnych odnoszących się do walorów przyrodniczych Gór i Pogórza Kaczawskiego. Powstała infrastruktura stanowi również zaplecze podczas organizacji imprez plenerowych o zasięgu lokalnym i regionalnym.