Jaworski rynek z okoliczną zabudową

Jaworski rynek z okoliczną zabudową

jawor

Prostokątny Rynek, mierzący 140 x 65 metrów, otaczają domy mieszczańskie z arkadami. W miejscu zniszczonej w 1945 r. wschodniej i fragmencie północnej pierzei, na początku lat 60-tych XX w. zbudowano bloki według projektu S. Müllera.
W kamienicy nr 24 (róg Rynku i ul. Klasztornej) mieszkała Hennrieta Hanke (1785 – 1862) autorka licznych i swego czasu poczytnych romansów. W pierzei południowej znajdują się najstarsze domy pochodzące z XVI, XVII i XVIII w. Do najciekawszych należy kamienica nr 23 z charakterystycznym wykuszem.
W pierzei zachodniej znajduje się kamienica nr 8 z wizerunkiem ula na elewacji. Ten element dekoracji jest symbolem pierników, które co najmniej od połowy XVIII w. wypiekane były w Jaworze i które cieszyły się ogromnym uznaniem wśród mieszkańców miasta i Dolnego Śląska.

www.jawor.pl