Poklasztorny zespół oo. bernardynów w Jaworze

Poklasztorny zespół oo. bernardynów w Jaworze

Poklasztorny-zespol-oo.-bernardynow

Zespół składa się z gotyckiego kościoła p.w. Wniebowzięcia NM Panny i konwentu. świątynia została poświęcona w 1489r. W latach 1565-1638 klasztor należał do miasta, które urządziło w nim m. in. szkołę protestancką. W 1810r. w wyniku kasacji zakonu stał się on własnością państwa. Wówczas mieścił się w nim arsenał wojskowy, a w samym budynku zakonnym policyjny urząd śledczy. W latach 1845-1964 popadał w ruinę. W 1964r. został przekazany Muzeum Regionalnemu, które w okresie od 1964 do 1986r. przeprowadziło generalny remont i prace konserwatorskie. Wewnątrz znajdują się późnogotyckie freski z przedstawienia Męki Pańskiej, postaci św. Bernardyna, stygmatyzacji św. Franciszka, Ostatniej Wieczerzy (fragmenty), Upadku pod krzyżem. Na sklepieniu w kościele znajdują się malowidła z motywem roślinnym oraz siedemnastowieczne malarstwo iluzjonistyczne (nawy boczne).

www.jawor.pl

jawor-1