Film promocyjny – Kraina Wygasłych Wulkanów

Zapraszamy Państwa do Krainy Wygasłych Wulkanów oraz do Gminy Mściwojów, będącej jej nieodzowną częścią.
Film promocyjny powstał dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn, które realizowało projekt grantowy pn. „Kraina niezapomnianych chwil – promocja obszaru KWW i jego walorów przyrodniczych, geologicznych i kulturowych”.

Film sfinansowano w ramach projektu „Kraina niezapomnianych chwil – promocja obszaru KWW i jego walorów przyrodniczych, geologicznych i kulturowych” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażane operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

logotypy film

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi