Miejsce postojowo-widokowe w Marcinowicach

marcinowice13

Znajdujemy się ponad wsią Marcinowice, starą osadą sięgającą swymi początkami połowy XII wieku. Z miejsca, w którym się znajdujemy widoczny jest m,in kościół św. Anny, na którego murach można obejrzeć cenne, późnogotycki i renesansowe płyty nagrobne z wyrzeźbionymi na nich postaciami zmarłych, ubranymi w stroje z epoki. Marcinowice położone są na zachodnim skraju Wzgórz Granowickich, skąd rozciągają się rozległe widoki nie tylko na rozległe Wzgórza Strzegomskie oraz Góry i Pogórze Kaczawskie, ale także na dalej położone pasma górskie Sudetów, jak Góry Wałbrzyski, czy Karkonosze z dominującą Śnieżką (1603 m), najważniejszym szczytem całych Sudetów, a także najwyższym szczytem naszego południowego sąsiada – Republiki Czeskiej.

W Górach Wałbrzyskich najłatwiejszym do rozpoznania szczytem jest wznoszący się nad Wałbrzychem Chełmiec (851 m), uważany kiedyś za najważniejszy szczyt tego pasma (po dokładnych pomiarach zdegradowany przez Borową, która jest o trzy metry wyższa). Na prawo od niego znajduje się Trójgrab (778 m), dobrze rozpoznawalny dzięki tworzącym do trzem wierzchołkom. Kiedyś jego wierzchołek zdobiła wieża widokowa, dzisiaj niestety niewiele już po niej pozostało. DO Gór Wałbrzyskich należy również położony znacznie dalej na zachód Truskolas (612 m), którego położona za nim dolina Kocika oddziela od Masywu Krąglaka.

Za Marcinowicami widzimy wzniesienia Parku Krajobrazowego Chełmy, utworzonego dla ochrony wyjątkowych walorów krajobrazowych i śladów wulkanicznej działalności. To także niezwykłe miejsce dla miłośników przyrody ożywionej – znajdziemy tam wiele chronionych roślin, z języcznikiem zwyczajnym na czele, który w Wąwozie Myśliborskim ma jedyne swoje stanowisko w Sudetach. A skąd nazwa Chełmy? Nawiązuje ona do staropolskiego słowa „chełm” oznaczającego wzgórze. W panoramie Chełmów wyróżniają się szczyty Górzca i Rosochy. Górzec (445 m) to wzniesienie o wulkanicznym pochodzeniu, znane wśród turystów i pielgrzymów ze znajdującej się na szczycie kaplicy oraz Drogi Krzyżowej prowadzącej do niej. Na Rososze (465 m), lubianej przez turystów za piękne widoki rozciągające się z jej zboczy w kierunku północnym i zachodnim, charakterystycznym elementem krajobrazu są ruiny murowanego baraku, który powstał w okresie międzywojennym i był radiostacją wojskową, wykorzystywaną również w okresie II wojny światowej. Po wojnie teren ten był niedostępny dla cywilów, ale z czasem wojsko zrezygnowało z radiostacji i budowa popadła w ruinę.

W latach 2013-2014 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach Działania 4.21. Wdrażanie projektów współpracy zrealizowało jeden projekt pt. „Razem dla rozwoju turystyki wiejskiej”, w którym nasza LGD była  koordynatorem, a partnerem była LGD Ziemi Grodziskiej z Wielkopolski. W ramach przyznanego wsparcia w kwocie 177 310,61 zł na terenie naszych 11 gmin rozbudowano infrastrukturę służącą turystom i lokalnym społecznościom oraz wyposażono najciekawsze miejsca regionu m.in. w tablice informacyjne i widokowe, ławostoły oraz stojaki i kierunkowskazy do tych punktów. Ponadto opracowano i wydano zestaw turystyczny – mapę i przewodnik po regionie.

W naszej gminie zostało przygotowane miejsce postojowo-widokowe nieopodal miejscowości Marcinowice, przy drodze wojewódzkiej. Na prawo od niego znajduje się Trójgarb (778 m), dobrze rozpoznawalny dzięki tworzącymi do trzem wierzchołkom. Kiedyś jego wierzchołek zdobiła wieża widokowa, dzisiaj niestety niewiele już po niej pozostało. Do Gór Wałbrzyskich należy również położony znacznie dalej na zachód Truskolas (612 m), którego położona za nim Kocika oddziela od Masywu Krąglaka.
Dalej na zachód widzimy już Góry Kaczawskie. Pasmo to zajmuje obszar nieco ponad 300 km2 i jest najniższym pasmem górskim w polskich Sudetach. Dzieli się na cztery części: Grzbiet Północny, Grzbiet Południowy, Grzbiet Wschodni i Grzbiet Mały. Z miejsca w którym się znajdujemy widoczne są niemal całe Góry Kaczawskie, z ich najwyższymi wierzchołkami Skopcem (724 m), Barańcem (720 m) i Maślakiem (720 m) oraz bardziej na prawo położoną Łysą Górą (707 m) z ośrodkiem narciarskim. Wszystkie te szczyty znajdują się w Grzbiecie Południowym.