Od marca 2013 roku rozpoczęły się zajęcia rekreacyjno – sportowe na kompleksie boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Snowidzy. Boisko w godzinach lekcyjnych w głównej mierze wykorzystywane jest przez uczniów miejscowej szkoły i trzeba przyznać, że obiekt ten doskonale wypełnił brakująca infrastrukturę przy szkole, natomiast popołudniami obiekt udostępniany jest mieszkańcom nieodpłatnie do wykorzystania w zakresie gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę itp. Zajęcia poprowadzone są przez animatorów, którzy zatrudnieni zostali w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji programu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012” koordynowanego przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przy współpracy z Wojewódzkim SZS we Wrocławiu.
Z obiektu korzysta mnóstwo osób i pomimo, że nie jest on widoczny z drogi bo schowany za szkołą to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Można z niego korzystać codziennie, w dni powszednie popołudniami, a w dni wolne od pracy i nauki szkolnej w godzinach ustalonych przez Animatorów. W planach jest utworzenie stałych sekcji siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, jednak działalność obiektu i jego dalsze sprawne funkcjonowanie uzależnione jest od zainteresowania bezpośrednich adresatów obiektu – mieszkańców gminy. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z obiektu.