Edukacyjna ścieżka ekologiczno-historyczna – Losy przyrody splatają się z dziejami ludzi

Edukacyjna ścieżka ekologiczno-historyczna – Losy przyrody splatają się z dziejami ludzi

Długość trasy: 10 km
U stóp północnego ramienia Wzgórz Strzegomskich znajduje się edukacyjna ścieżka ekologiczno-historyczna pn. „Losy przyrody splatają się z dziejami ludzi”, której zwiedzanie umożliwia dzieciom, młodzieży szkolnej i turystom zapoznanie się z ciekawymi obiektami historycznymi i przyrodniczymi, z pracą rolnika oraz poznanie licznych gatunków roślin i zwierząt związanych z rolnictwem i wsią. Ścieżka usytuowana jest na terenie trzech sołectw: Targoszyn, Luboradz, Mściwojów, ma długość ok. 10 km, jest dość łatwa i doskonale nadaje się do wędrówki pieszej lub rowerowej. Na jej przejście potrzeba około 3-6 godz., a na przejazd rowerem 1-3 godz. Można wybrać krótszą wersję ścieżki lub też pokonywać tylko wybrane jej odcinki. Ścieżka składa się z 7 przystanków wyposażonych w tablice informacyjne, które informują o przyrodzie i historii tego obszaru.
Zadaniem ścieżki ma być pokazanie gospodarki rolnej w na Dolnym Śląsku od gór po niziny z szczególnym uwzględnieniem wsi tradycyjnej. Szlak ma pokazywać różnicę pomiędzy gospodarstwem rolnym w górach i gospodarstwem rolnym na nizinach. Dodatkowo na trasie zostaną uwzględnione konkretne tematy do rozwinięcia pod kontem edukacyjnym, np. sadownictwo i prymitywne odmiany drzew owocowych, użytkowanie łąk, tradycyjny wypas, rodzime rasy itp.