Ścieżka historyczna – Kraina Wygasłych Wulkanów – odkryj ją na nowo

Ścieżka historyczna – Kraina Wygasłych Wulkanów – odkryj ją na nowo

Utworzona ścieżka historyczna ma na celu rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej regionu poprzez ukazanie najcenniejsze zabytków oraz miejsc o znaczeniu historycznym w miejscowości Snowidza.

Kolejny projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych dobiega końca. „Kraina Wygasłych Wulkanów – odkryj ją na nowo” bo o tym projekcie mowa, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013, oś 4 Leader. Głównym celem zrealizowanego projektu jest rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej regionu poprzez utworzenie ścieżki historycznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez remont wieży dawnego kościoła ewangelickiego. W ramach operacji wykonano 5 tablic informacyjnych, które dotyczą najważniejszych punktów na mapie wsi tj.: kamień upamiętniający przejście wojsk napoleońskich, kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, wieża zboru ewangelickiego, zespół pałacowo-parkowy oraz pomnik poległych żołnierzy. Na ścieżce zamontowano także 6 słupków kierunkowych. Najistotniejszym elementem projektu jest jednak remont wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Snowidzy. Od dłuższego czasu obiekt wymagał remontu. Konstrukcja dachu zabytkowej wieży na przestrzeni lat uległa zniszczeniu, co zagrażało bezpieczeństwu, a brak środków finansowych uniemożliwiał podjęcie prac ratunkowych.  Przeprowadzony remont pozwoli uratować obiekt, który stał się ważną częścią wsi. Również wizerunek wsi zyska na wartości, gdyż dotychczasowy wygląd wieży nie dodawał uroku tej miejscowości.