Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy

Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy

Nazwa zabytku: Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy
Opis zabytku: W Snowidzy znajduje się kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, o cechach gotyku, przebudowany w XVIII w. Jest to obiekt jednonawowy, z wieżą i sterczynowym szczytem, otoczony starym murem obronnym. Prezbiterium, podparte zostało przyporami, ma kształt prostokątny. Do wnętrza prowadzi ostrołukowy portal od strony południowej. Wewnątrz znajduje się obraz z XVI w., malowany na desce, przedstawiający „Sąd Ostateczny” i przypisywany Łukaszowi Cranachowi.