Kościół pw. Zaślubin Najświętszej Marii Panny w Luboradzu

Kościół pw. Zaślubin Najświętszej Marii Panny w Luboradzu

Nazwa zabytku: Kościół pw. Zaślubin Najświętszej Marii Panny w Luboradzu
Opis zabytku: W miejscowości Luboradz znajduje się również przepiękny zabytkowy  kościół z XVI wieku pw. Zaślubin Najświętszej Marii Panny z 1581 roku. O którym wspominano już w 1408 roku. Wspaniały, jednonawowy kościół, z wieżą w osi i krzyżowo sklepionym prezbiterium. Na zewnątrz świątyni do dziś zachowało się kilka zabytkowych epitafiów pochodzących z epoki renesansu. Wewnątrz świątyni znajduje się wspaniale zachowany cenny kulturowo i historycznie barokowy ołtarz, a także ogromny renesansowy nagrobek Hansa von Bock, który ufundował kościół.