Założenie Pałacowo – Parkowe w Targoszynie

Założenie Pałacowo – Parkowe w Targoszynie

Nazwa zabytku: Założenie Pałacowo – Parkowe w Targoszynie
Opis zabytku: Piękny park i pałac w Targoszynie to niewątpliwie najlepiej zachowany zabytek w Gminie Mściwojów.

Założenie parkowo-pałacowe w Targoszynie powstało z rozkazu ostatniego właściciela miejscowości barona Ulricha von Richthofena. Park powstał w 1879 roku i do dnia dzisiejszego można podziwiać ciekawe rozwiązania architektów krajobrazu, którzy w sposób niezwykły i przemyślany stworzyli bogaty pod względem gatunkowym park. Spacerując alejkami parku uwagę zwracają przemyślanie formowane aleje lipowe, dębowe oraz stary potężny okaz platana klonolistnego znajdującego się tuż obok pałacu i stanowiącego pomnik przyrody ożywionej. Ponadto na uwagę zasługują stare zabytkowe dęby szypułkowe , czerwone i błotne, graby pospolite, klony jawory i klony srebrzyste orz wiele innych drzew i krzewów nie tylko liściastych ale i iglastych a między nimi ciekawe przyrodniczo pojedyncze już okazy jedlicy zielonej (tzw. daglezji).

 W centrum parku wzniesiono pałac jest to bardzo dobrze zachowany zabytek wybudowany w 1897 r. Pałac łączy w sobie styl neorenesansowy oraz elementy neobaroku i rokoka. Dwu kondygnacyjny budynek umieszczony został na wysokim cokole z kamienia, na planie zbliżonym do kwadratu i bryle wzbogaconej ryzalitem, tarasem i loggią wspartą na kolumnach, w środku przemyślnego założenia parkowego i ogrodzony kamiennym murem od zabudowań folwarcznych. Rozległy park krajobrazowy z wielką centralną polaną o wydłużonym kształcie powstał prawdopodobnie wkrótce po wzniesieniu nowej siedziby. Do istniejącego drzewostanu wprowadzono nowe nasadzenia, skoncentrowane głównie na obrzeżach obiektu i częściowo na polanie. Wśród drzew i krzewów wyróżnia się formowana lipa, złożona z 10 drzew, znajdujących się na północnym krańcu polany. Na obrzeżach parku (wokół polany) poprowadzono łagodnymi łukami drogę jako promenadę spacerową. Przed elewacją frontową pałacu założono podjazd okalający trawnik o planie zbliżonym do elipsy, na którym zasadzono grupę iglaków. Niewielki wąski teren położony na południowym krańcu parku użytkowany był do celów gospodarczych (ogród warzywny).

zdjęcia: wolniej.com