Zespół Zamkowo – Pałacowy w Luboradzu

Zespół Zamkowo – Pałacowy w Luboradzu

Nazwa zabytku: Zespół Zamkowo – Pałacowy w Luboradzu
Opis zabytku: Zespół zamkowo-pałacowy w Luboradzu znajduje się w odległości ok. 100 m od głównej drogi wiodącej z Jawora do Wrocławia. Wokół zespołu zamkowo-pałacowego do dziś istnieją budynki folwarczne, chlewy, stajnie, i stodoły, które obejmują w nie zamkniętym czworoboku teren, na którym w miejscu najniżej położonym zbudowano budynki zamkowo-pałacowe.

XVI wieczny pałac w Luboradzu został przebudowany w XVII wieku. Łączy on w sobie cechy renesansu i baroku. Jak wcześniej wspomniano powstał on na planie czworoboku, z dziedzińcem w środku. Do dnia dzisiejszego zachował on szereg portali renesansowych, sal z dekoracją stiukową i wspaniałą salę balową. Elewacje budynku zdobią motywy rustyki oraz motywy roślinne.

Na uwagę zasługują również dwie kaplice znajdujące się na terenie zespołu. Wejście do przedsionka pierwszej z nich prowadzi od dziedzińca. Nad wejściem widnieją herby fundatorów kaplicy Nostitz – Rieneck. Zachowały się zabytkowe dębowe rzeźbione drzwi do kaplicy na których widnieje data 1681 r. Kaplica została wzniesiona na planie owalu i przesklepiona bogato zdobioną stiukami kopułą nakryta namiotowym dachem. W nie wypełnionych stiukach umieszczono napisy z czteroma cytatami z ewangelii. W ołtarzu umieszczony został obraz autorstwa Michała Wilmanna.

Druga mniejsza kapliczka dobudowana została do skrzydła północnego w latach 1681-1684. Zbudowana na planie kwadratu, wyposażona w ryzalit dla pomieszczenia w nim części ołtarzowej. Została pokryta kopułą o owalnej czaszy ustawionej poprzecznie do dłuższej osi kaplicy. Na sklepieniach umieszczono stiukowe wazony owocowe. Czaszę kopuły zdobi wzór wykonany ze stiuku listowia. Kopułę kaplicy oświetla 4-okienna latarnia. Wejście od dziedzińca do kaplicy prowadzi przez bogate obramowanie portalowe.

Kompleks zamkowo-pałacowy w Luboradzu zaliczony jest do zabytków I klasy. Zachowana w dobrym stanie bryła budowli została zabezpieczona nowym dachem. Zachowały się również liczne ozdoby kamieniarskie (portale i kartusze byłych właścicieli).