Dodatek osłonowy

Inne aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyka i krajoznawstwo oraz działalności wspomagającej…
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie.
Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa
Wzór wniosku oraz instrukcja jak poprawnie wypełnić wniosek pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania. Dodatkowo druki wniosku można pobrać w GOPS Mściwojów.
Menu