Dofinansowanie na termomodernizację

Inne aktualności

Nowe numery telefonów do ZGK
Od dziś uruchomiliśmy dla Państwa nowe numery telefonów do Zakładu Gospodarki Komunalnej. 768788546 – Sekretariat…
Informacja

Złożony w maju 2021 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie” został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 722 tys. zł. Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku decyzji ZWD z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Poddziałań/Działań RPO WD 2014-2020. Całkowita planowana wartość projektu to ponad 850 tys. zł. W ramach termomodernizacji obiektu przewidziano zmianę sposobu ogrzewania części budynku obejmującej szkołę podstawową z olejowego na pompę ciepła, montaż instalacji PV, wymianę rurociągów, montaż energooszczędnych pomp obiegowych i systemu zarządzania energią, montaż układu VRF,  nowych okien, rolet, nawiewników okiennych, nowych drzwi zewnętrznych, itp.

Menu