Inne aktualności

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 16 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 21:49 dnia 11.02.2020…
Prewencja Terrorystyczna ABW
Czym jest kampania 4U ? Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa…

Trwają prace zmierzające do rozpoczęcia inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 110651D w Grzegorzowie. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Zakres zadania obejmuje przebudowę ponad 994 mb drogi. W grudniu ubiegłego roku wyłoniono wykonawcę zadania, którym jest Konsorcjum firm: PUPH „COM-D” Sp. z o.o. oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2020 roku.

Przypomnijmy, iż Fundusz Dróg Samorządowych jest nowym narzędziem wsparcia samorządów w modernizacji infrastruktury drogowej i ma służyć do walki z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym. W jego ramach inwestycje w trasy lokalne mogą otrzymać od państwa dotacje w wysokości od 50 do 80 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Menu
Skip to content