Edukacja i zdrowie

Edukacja i zdrowie

1

Projektów

1

Wartość

1

Dofinansowania

1

Wartość

Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska dla OSP Mściwojów

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Marcinowice

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw

Edukacja i zdrowie

Nowoczesne pracownie – wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4×4

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach

Edukacja i zdrowie

Projekt e-szkoła w SP Snowidza

Remont pomieszczeń klasowych w publicznym gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Marcinowicach

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Targoszynie

GOZ Mściwojów

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu „mikrobus”

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Mściwojów

Marcinowickie Gimnazjum – Superszkoła

Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów