Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki.
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób i każdego roku obchodzony jest w dniu 18 listopada.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem i poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne podniesienie świadomości zarówno społeczności jak i polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka. Rozważne stosowanie antybiotyków może zapobiegać występowaniu oraz selekcji bakterii opornych na antybiotyki.
Hasła Światowej Organizacji Zdrowia w ramach kampanii:
„Antybiotyki: stosuj rozważnie”
„Zwiększaj świadomość, zatrzymaj odporność”
„Zjednoczeni w ochronie antybiotyków”
Materiały edukacyjne dotyczące kampanii dostępne są na stronie internetowej http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php

Inne aktualności

Poprzedni wpis
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK
Następny wpis
Przedsiębiorcy – PUE ZUS