Gmina Mściwojów 18-sta w kraju, 5-ta w województwie i pierwsza w powiecie!

Inne aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!
W związku z awarią samochodu śmieciarki dzisiejszy (tj. 16.02.2021) odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach Luboradz,…

Pod koniec września br. miesięcznik „Wspólnota” opublikował wyniki rankingu Liderzy Inwestycji. Ranking „Wspólnoty” odnosi się do wszystkich inwestycji samorządowych, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi spółek komunalnych od 2015 do 2017 roku. Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców. Gmina Mściwojów również w tegorocznym rankingu uplasowała się na wysokim miejscu wśród gmin wiejskich, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

Metoda rankingu jest niemal identyczna, jak w ubiegłym roku i dwa lata temu. Pod uwagę została wzięta całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2015–2017). W ten sposób dążono do uniknięcia dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.

Nasza dotychczasowa praca oraz wysiłek włożony w pozyskiwanie funduszy i inwestowanie kapitału sprawiły, że dziś mamy tego efekty w wielu dziedzinach naszego życia. Z nowych inwestycji korzystają wszyscy mieszkańcy gminy. Inwestycje te są pochodną strategicznego planowania oraz konsekwencji w realizacji założonych celów i planów. Obecne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych staramy się wykorzystywać w 100%. Umożliwiło to realizację wielu zadań, tj. budowa kanalizacji, termomodernizacja szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej, budowę dróg, itp. Rok 2015 był rekordowy, ponad 54% budżetu stanowiły wydatki inwestycyjne. W kategorii gmin wiejskich Mściwojów znalazł się na 6 miejscu w skali kraju i na 1 w województwie. Lata 2017 i 2018 pokazują, że nadal utrzymujemy się w czołówce krajowej i wojewódzkiej, a wskaźnik inwestycji wciąż jest na bardzo wysokim poziomie. Wydatki inwestycyjne per capita/na mieszkańca wynoszą 1642,93 zł, co plasuje nas na 18 pozycji w kraju, a przypomnijmy, że ranking obejmuje 2478 gmin.

Menu