Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom

7 marca 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Snowidzy odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Udział w nim wzięły dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy Mściwojów.

Konkurs ten ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego

Po raz kolejny organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mściwojowie pod przewodnictwem p. Krzysztofa Napierały Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Mściwojowie oraz p. Tomasza Siczka – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mściwojowie.

Uczestnicy turnieju otrzymali do rozwiązania test pisemny, a w kolejnym etapie odpowiadali ustnie na wylosowane przez siebie trzy pytania.

W wyniku rozgrywek  kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-VI)

  1. Waligóra Patryk
  2. Olchówka Aleksandra
  3. Cieślak Marek

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy VII-VIII, gimnazjum klasy II i III):

  1. Soroka Maria
  2. Wójcik Kacper
  3. Wacławczyk Andżelika

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach na szczeblu powiatowym.

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat  pożarnictwa, za co otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Wójta Gminy Mściwojów.

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Dzień sołtysa
Następny wpis
Dzień Kobiet – Mściwojów 2018