Granty na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Inne aktualności

Historia Partnerstwa Kaczawskiego
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy pn.…
Odbiór szkła z pojemników
W związku z sygnałami jakie docierają do Urzędu Gminy od Regionalnego Przedsiębiorstwa  Komunalnego, zajmującego się…
Koło ARiMR – w sercu wsi
W związku z organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogólnopolskim konkursem pn. „Koło ARiMR…

Partnerski wniosek Gmin: Bolków, Paszowice, Krotoszyce, Wądroże Wielkie i Mściwojów pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” o wartości 6.839.940,70 zł. otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kwota dofinansowania: 5.805.449,57. Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 poprzez wsparcie dotyczące modernizacji systemów grzewczych, obejmujące wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe. Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła. Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym. Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki). W ramach projektu przewidziano również spotkania informacyjne dla mieszkańców poszczególnych gmin (prelekcji) oraz materiałów informacyjnych.

Projekt realizowany będzie do koca 2021 roku. Obecnie trwa procedura zmierzająca do opracowania właściwej dokumentacji konkursowej, która będzie podstawą do ogłoszenia konkursu grantowego dla mieszkańców.

Menu