Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Inne aktualności

Informacja

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków na zakup komputerów do nauki dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Osoby kwalifikujące się do programu zapraszamy do składania Deklaracji udziału w projekcie.

Program dotyczy uczniów,  których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PGR, funkcjonującego na terenie Gminy Mściwojów. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do otrzymania wsparcia jest spełnienie przez dziecko wszystkich warunków określonych w punkcie nr 2 Oświadczenia. Zakupiony sprzęt będzie przekazywany na podstawie umowy użyczenia.

Termin składania deklaracji: maksymalnie do 25 października 2021r. Druki dostępne są na stronie: https://msciwojow.pl, w Urzędzie Gminy pok. nr 21 (tel. 76 878-85-40) oraz w sekretariatach szkół. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Złożenie deklaracji nie niej jednoznaczne z pozyskaniem dotacji.

Menu