Grzegorzów „Działa Lokalnie”!

Mieszkańcy Grzegorzowa w promocji i rozwoju swojej niewielkiej miejscowości już od dłuższego czasu odnoszą znaczne sukcesy. Tym razem postanowili sięgnąć po zewnętrzne środki finansowe i ta pierwsza próba okazała się przysłowiowym strzałem w „10”. Mowa tu o dotacji jaką nieformalna grupa mieszkańców pod nazwą „Aktywny Grzegorzów” pozyskała w ramach IX edycji  Programu „Działaj Lokalnie”. Na realizację zadania pn. „Grzegorzów wczoraj i dziś” przyznana została dotacja w kwocie 4479,00 zł.

Aktyną grypę tworzą pani Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Grzegorzowa. Głównym celem projektu jest integracja wielopokoleniowa i aktywizacja mieszkańców Grzegorzowa. Zaplanowano uporządkowanie i utwardzenie kostką terenu obok placu zabaw, a także zakup namiotu plenerowego, ław i stołów, które pozwolą na poprawę jakości organizowanych spotkań.

Realizacja tego projektu pozwoli pielęgnować i wzmocnić wartości, które obecnie są unikatowe. Jest to przyjaźń między mieszkańcami, zaangażowanie społeczne, bezinteresowna chęć pomocy i działania. Wspólne spotkania, mocno integrują mieszkańców. Dla wielu osób, zwłaszcza tych starszych, jest to okazja, aby w inny sposób spędzić czas.

W ramach projektu dofinansowano już organizację VI Pikniku Rodzinnego w okazji Dnia Dziecka w Grzegorzowie. Obecnie, dzięki wsparciu Gminy Mściwojów i pracy wielu wolontariuszy, trwają prace budowlane na placu w celu ułożenia podłoża z kostki granitowej. Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień. Ukoronowaniem prac będzie organizacja pikniku pt. „Pożegnanie lata” – w uporządkowanym i nowo przygotowanym miejscu z użyciem sprzętu zakupionego dzięki dotacji.

Przypomnijmy, iż w  ramach IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Inne aktualności

Aapel o krew grupy A Rh-

Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu prosi oddawanie krwi. Szczególnie pilnie potrzebna…
Poprzedni wpis
Gminny Ośrodek Zdrowia – dla mamy i dziecka!
Następny wpis
Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Snowidzy