Harmonogram wywozu śmieci na 2018 rok

Inne aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Dobiegła końca kolejna już edycja zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,…
Informacja

 

https://www.msciwojow.pl/dla-mieszkancow/harmonogram-wywozu-smieci/

Menu