Historia Partnerstwa Kaczawskiego

Inne aktualności

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy pn. „Historia Partnerstwa Kaczawskiego”, które odbędzie się w piątek, 25 września 2020r., godz. 16:30 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.
Na spotkaniu podsumujemy również 5 lat funkcjonowania Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej.
Będzie okazja do wspomnień, podziękowań, przedstawienia swoich doświadczeń oraz wizji na przyszłość.

PS.Wystawę poprzedzi zwołane na godz. 15.30 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kaczawskiego.

Zapraszamy wszystkich członków obu Stowarzyszeń, współpracowników, przyjaciół a także mieszkańców regionu.

Wydarzenie współorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Menu