INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA PROGRAMU „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Inne aktualności

Informacja
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ 27 GRUDNIA 2019 R. (PIĄTEK) URZĄD GMINY W MŚCIWOJOWIE BĘDZIE NIECZYNNY W razie…
Ostrzeżenie o silnym wietrze
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70 Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Zjawisko/stopień zagrożenia Silny…

Wójt Gminy Mściwojów informuje, iż Gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W celu właściwego przygotowania wniosku niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się  w gospodarstwach rolnych.    W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Mściwojów zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać deklaracje dotyczącą w/w odpadów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2019 r.

Wzór w/w deklaracji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Deklaracje można pobrać również w Urzędzie Gminy Mściwojów – pokój nr 21.

Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania. Zaznaczamy, iż złożenie wniosku uzależnione będzie od zapotrzebowania złożonego przez mieszkańców.

PONADTO INFORMUJEMY, IŻ:

  1. Zdanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Mściwojów dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie. Informujemy, że złożenie deklaracji nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
  2. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Mściwojów ustali zasady usuwania folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w tym wyznaczy miejsca  i terminy zbiórki  odpadów.
  3. W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania, program realizowany będzie w 2020 r.
  4. Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.
  5. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.
  6. W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w deklaracji prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji/zmianie danych do Urzędu Gminy Mściwojów pokój 21.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajda Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

 

Menu
Skip to content