Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Inne aktualności

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.) Wójt Gminy Mściwojów informuje, że od dnia 5 maja 2023 roku Gmina Mściwojów rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Mściwojów jak i osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 259 ton, w tym:

  • kostka – 152 tony
  • orzech – 107 ton

Od dnia 05 maja br. do dnia 30 czerwca br.  można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Mściwojowie, Mściwojów 54. Wnioski składać można w dni pracujące w godzinach od 7.30 do 14.30.

Uwaga! Decyduje kolejność złożonych wniosków!

Jak można kupić węgiel? Aby mieszkaniec mógł zakupić węgiel po preferencyjnej cenie powinien zrealizować następujące kroki:

  1. Złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie.
  2. Wniosek zostanie zweryfikowany czy dany mieszkaniec jest uprawniony do zakup preferencyjnego paliwa stałego.
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje mieszkańca o statusie wniosku tj. czy może zakupić węgiel po preferencyjnej cenie. Jeśli wniosek jest pozytywny, mieszkaniec udaje się do Urzędu Gminy w Mściwojowie, gdzie w kasie dokonuje płatności za węgiel.
  4. Z dowodem wpłaty udaje się do składu węgla wskazanego przez Gminę Mściwojów. Tam przedstawia dokument zapłaty osobie wydającej węgiel.
  5. Mieszkaniec może skorzystać z transportu oferowanego przez dany skład opału lub odebrać węgiel we własnym zakresie.
  6. Zniesiono istniejący limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe.
  7. Cena sprzedaży węgla wynosi 1899,98zł za tonę.

Do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. 141 z późn. zm.) w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, mogą złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (sprzedaż końcowa)  – do pobrania

Elektroniczna skrzynka podawcza  ePUAP /GOPS_Msciwojow/skrytka
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GOPS_Msciwojow