Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaworze

Inne aktualności

Informujemy iż, w dniu 5 kwietnia uległo zmianie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z opublikowaniem w Dz.U. z 2017 poz. 722.

Pośród występujących rygorów nie występuje nakaz utrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych. Utrzymano jednak inne rygory istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego stad drobiu.

Załączniki

Menu