Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie w granicach działki nr 534


Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie w granicach działki nr 534
Wartość projektu: 467.769,00 zł
Dofinansowanie: 531 729,00 zł z dotacji celowych na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych
Opis projektu:

Menu