Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Siekierzycach położonej w granicach działki nr 118

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Siekierzycach położonej w granicach działki nr 118

Tytuł projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Siekierzycach położonej w granicach działki nr 118
Wartość projektu: 619 775,13 zł

Menu