Konsultacje społeczne – Niedaszów

Inne aktualności

Informacja

Zapraszamy mieszkańców wsi Niedaszów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg transportu rolnego nr 1,2,3 i 4 w Niedaszowie.

Menu