Urząd Gminy
Mściwojów

Dane teleadresowe
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów
+48 76 878 85 20
ug@msciwojow.pl
www.msciwojow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane teleadresowe
Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
+ 48 76 872 83 98
fax: wew 24
gops@msciwojow.pl
www.gops.msciwojow.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

Dane teleadresowe
Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
+48 76 872 84 01
fax: +48 76 872 84 01
zgk@msciwojow.pl

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie

Dane teleadresowe
Mściwojów 5a
59-407 Mściwojów
+48 76 872 85 14
fax +48 76 872 85 14
goz@msciwojow.pl
goz.msciwojow.pl

Punkt Lekarski w Snowidzy,
Snowidza 91a
59-407 Mściwojów
+48 76 871 83 25

Gminna Biblioteka Publiczna w Mściwojowie

Dane teleadresowe
Targoszyn 57A
59-407 Mściwojów
+48 601 245 956
biblioteka@msciwojow.pl

Szkoła Podstawowa w Snowidzy – Marcinowice

Dane teleadresowe
Marcinowice 57
59-407 Mściwojów
+48 76 872 85 66
fax: +48 76 872 85 66
spsnowidza@msciwojow.pl
www

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

Dane teleadresowe
Snowidza 91a
59-407 Mściwojów
+48 76 871 83 98
fax: +48 76 871 83 98
spsnowidza@msciwojow.pl
www

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Targoszynie

Dane teleadresowe
Targoszyn 51
59-407 Mściwojów
+48 76 872 85 60
fax: +48 76 872 85 60
sptargoszyn@onet.eu
www