Kwalifikacja wojskowa 2021

Inne aktualności

W terminie od 4 do 26 października 2021 roku na terenie Powiatu Jaworskiego przeprowadzana zostanie kwalifikacja wojskowa. Komisja Lekarska pracuje w Jaworze w siedzibie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Piłsudskiego 11, w godzinach od 7.30 – 13.00.

Termin kwalifikacji dla Gminy Mściwojów wyznaczono na dzień 20 października 2021 r.  W najbliższym czasie do osób podlegających kwalifikacji wojskowej zostaną wysłane wezwania zawierające informacje o dacie, godzinie i miejscu stawiennictwa. Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. muszą obowiązkowo się stawić:

 1.  Mężczyźni urodzeni w 2002 roku.
 2.  Mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3.  Osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
 • Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 1. Kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów.
 2. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • aktualną fotografię o wymiarach 30 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

W celu sprawniejszego przebiegu badania przed Powiatową Komisją Lekarską, proszę o nieużywanie szkieł kontaktowych w tym dniu. W przeciwnym przypadku , konieczne będzie badanie przez lekarza okulistę w specjalistycznym gabinecie co wydłuży proces wydania orzeczenia.

Menu