Laptopy dla szkół

Inne aktualności

Do szkół z terenu gminy Mściwojów przekazany został kolejny zestaw sprzętu informatycznego, który zakupiony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA+. Gmina w ramach ww. Programu pozyskała kwotę 45 tysięcy złotych, za którą zakupione zostało 16 laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym, akcesoriami (słuchawki, myszy) oraz dwa tablety.

Pierwsze 18 laptopów zakupionych w ramach pierwszej edycji Programu, trafiło do szkół w połowie maja. Łącznie na sprzęt do nauki zdalnej w ramach projektu „zdalna Szkoła” wydatkowano blisko 90 tysięcy złotych. Program nie przewidywał wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można było pozyskać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Menu